Ergonomie in de pedicurepraktijk

Ergonomie

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit ingebed in ons dagelijks leven, maar is vooral van belang in arbeidssituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werkende verzekerd wordt. Bij het ontwerpen speelt vooral gebruiksvriendelijkheid en comfort een rol.

Er worden drie specialisatiedomeinen afgebakend waarvan fysieke ergonomie voor het kiezen van praktijkmeubilair de belangrijkste is. Fysieke ergonomie houdt o.a. rekening met de menselijke anatomie, fysiologie en de fysieke activiteit. Relevante topics zijn de werkhouding, handmatig uitvoeren van werkzaamheden, herhaalde bewegingen, werkgerelateerde klachten, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.


Ergonomie in de pedicurepraktijk

Zaken zoals de werkstoel, de behandelstoel, de verlichting en verwarming, apparaten, instrumenten en gebruiksmaterialen behoren tot de werkomgeving van de pedicure. Alle elementen samen bepalen de ergonomie. Aandacht hebben voor de ergonomie in de praktijk bepaalt mede de voldoening en de werkvreugde van de pedicure, het welbevinden van de cliënt en uitblijven van fysieke klachten. Het ontbreken van aandacht voor de werkomgeving kan resulteren in het ontstaan van gezondheidsproblemen. Factoren als postuur, leeftijd en persoonlijke voorkeur spelen ook een rol. Er zijn voldoende rekenmodellen en uitgangspunten bekend die een ondersteunende rol kunnen spelen bij de keuze van de juiste praktijkinrichting.

Ons advies: kom langs en probeer je potentiële aankoop uit.